Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FEEL | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  feel


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) feel

A1 Tłumaczenie: macać, obmacać, przeczuć, przeczuwać, dotykać, odczuwać, czuć, poczuć, odczuć, wczuć, poczuwać się

Bezokolicznik

feel

[fi:l]

Czas przeszły

felt

[felt]

Imiesłów

felt

[felt]


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

forefelt

forefelt


Koniugacja na czasownik nieregularny [feel]

koniugacja jest tworzeniem pochodnych form czasownika z jego głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z regułami gramatyki). Na przykład czasownik „pęknięcie” może być skoniugowany w celu utworzenia słów pęknięcie, pęknięcia, pęknięcia, złamania i łamania.


Koniugacja terminowa jest stosowana tylko do przegięcia czasowników, a nie innych części mowy (fleksja rzeczowników i przymiotników jest znana jako deklinacja). Często ogranicza się również do oznaczania tworzenia skończonych form czasownika-można je nazywać formami sprzężonymi, w przeciwieństwie do form niefinaryzujących, takich jak bezokolicznik lub gerund, które zwykle nie są oznaczone przez większość z większości z Kategorie gramatyczne.


koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasa czasownika). Czasownik, który nie podąża za wszystkimi standardowymi wzorcami koniugacyjnymi języka, jest uważany za   ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
feel 
you
feel 
he/she/it
feels 
we
feel 
you
feel 
they
feel 

Niniejszy seryjne

I
am feeling 
you
are feeling 
he/she/it
is feeling 
we
are feeling 
you
are feeling 
they
are feeling 

Czas przeszły

I
felt 
you
felt 
he/she/it
felt 
we
felt 
you
felt 
they
felt 

Dotychczasowe seryjne

I
was feeling 
you
were feeling 
he/she/it
was feeling 
we
were feeling 
you
were feeling 
they
were feeling 

Present Perfect

I
have felt 
you
have felt 
he/she/it
has felt 
we
have felt 
you
have felt 
they
have felt 

Niniejszy seryjne

I
have been feeling 
you
have been feeling 
he/she/it
has been feeling 
we
have been feeling 
you
have been feeling 
they
have been feeling 

Past Perfect

I
had felt 
you
had felt 
he/she/it
had felt 
we
had felt 
you
had felt 
they
had felt 

Dotychczasowe seryjne

I
had been feeling 
you
had been feeling 
he/she/it
had been feeling 
we
had been feeling 
you
had been feeling 
they
had been feeling 

Przyszłość

I
will feel 
you
will feel 
he/she/it
will feel 
we
will feel 
you
will feel 
they
will feel 

Przyszłe ciągły

I
will be feeling 
you
will be feeling 
he/she/it
will be feeling 
we
will be feeling 
you
will be feeling 
they
will be feeling 

Future Perfect

I
will have felt 
you
will have felt 
he/she/it
will have felt 
we
will have felt 
you
will have felt 
they
will have felt 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been feeling 
you
will have been feeling 
he/she/it
will have been feeling 
we
will have been feeling 
you
will have been feeling 
they
will have been feeling 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [feel]

Przyczynowość (zwana także przyczyną lub przyczyną i efektem) jest wpływem, na które jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) Przyczynia się do produkcji innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt częściowo zależy od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, o których mówi się, że są dla niego czynniki przyczynowe i wszystkie leżą w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub przyczynowego czynnika wielu innych efektów, które wszystkie leżą w jego przyszłości.


Warunkowy nastrój (skrócone Cond) jest gramatycznym nastrój stosowany w zdaniach warunkowych w celu wyrażenia propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, prawdopodobnie alarmowego.

angielski nie ma refleksyjnego (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem tak wielu czasowników modalnych, może, powinien i mógłby w niektórych kontekstach być uważane za warunkowe formy puszki, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, będzie i będzie odpowiednio. To, co nazywa się angielskim nastrojem warunkowym (lub po prostu warunkowym), powstaje peryfrastycznie za pomocą czasownika modalnego, w połączeniu z gołym bezokolicznikiem następującego czasownika. (Czasami powinien być stosowany zamiast tego z podmiotem pierwszej osoby - patrz i będzie.

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would feel 
you
would feel 
he/she/it
would feel 
we
would feel 
you
would feel 
they
would feel 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be feeling 
you
would be feeling 
he/she/it
would be feeling 
we
would be feeling 
you
would be feeling 
they
would be feeling 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have felt 
you
would have felt 
he/she/it
would have felt 
we
would have felt 
you
would have felt 
they
would have felt 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been feeling 
you
would have been feeling 
he/she/it
would have been feeling 
we
would have been feeling 
you
would have been feeling 
they
would have been feeling 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [feel]

Subjunctive to nastrój gramatyczny, cecha wypowiedzi, która wskazuje na stosunek mówcy do niego. Symnukcyjne formy czasowników są zwykle wykorzystywane do wyrażania różnych stanów nierzeczywistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, osąd, opinia, obowiązek lub działanie, które jeszcze nie miało miejsca; Dokładne sytuacje, w których są one używane, różnią się w zależności od języka. Łącznik jest jednym z nastrojów Irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrastowe z orientacyjnym nastrój, który jest używany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest faktem.


Symnuktywa występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych klauzulach, szczególnie, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w podporządkowanych klauzulach To jest. Przykłady trybu łączącego w języku angielskim znajdują się w zdaniach „Sugeruję, abyś był ostrożny” i „ważne jest, aby pozostała po twojej stronie.”


nastrój trybu łagodnego w języku angielskim jest A Typ klauzuli używany w niektórych kontekstach, które opisują możliwości nieczynne, np. „Bardzo ważne jest, abyś tu był” i „ważne jest, aby przybył wcześnie”. W języku angielskim łącznik jest raczej składniowy, a nie fleksyjny, ponieważ nie ma specyficznej formy czasownika. Raczej klauzule łączące rekrutują nagą formę czasownika, która jest również używana w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
feel 
you
feel 
he/she/it
feel 
we
feel 
you
feel 
they
feel 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
felt 
you
felt 
he/she/it
felt 
we
felt 
you
felt 
they
felt 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had felt 
you
had felt 
he/she/it
had felt 
we
had felt 
you
had felt 
they
had felt 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [feel]

Imperatywnym nastrojem jest gramatycznym nastrojem, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w nastroju imperatywnym jest angielskie zdanie „Go”. Takie imperatywy oznaczają temat drugiej osoby (ty), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszoosobowe i trzeciej osoby, ze znaczeniem „Let's (zrób coś)” lub „pozwól im (zrobić coś)” (formy mogą alternatywnie nazywane kohortażem i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
feel 
you
Let´s feel 
he/she/it
feel 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [feel]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
feeling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
felt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [feel]

feel about

feel around

feel for

feel out

feel up

feel up to

fall behind

fall down

fall for

fall in

fall in with

fall off

fall on

fall out

fall over

fall through

fall to

fall uponCzasowniki nieregularne