Learniv
▷ Past Perfect forecast | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forecast  >  Past Perfect


Past Perfect forecast
Tłumaczenie: przewidywać, przewidzieć, zapowiedzieć, prognozować, spekulować
Jesteś na stronie dla czas przeszły forecast


Past Perfect

I had forecastI
had forecast 
you
had forecast 
he/she/it
had forecast 
we
had forecast 
you
had forecast 
they
had forecast 


Bezokolicznik

forecast

Czasowniki nieregularne