Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORSAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forsay


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forsay **

Bezokolicznik

forsay **

Czas przeszły

forsaid

Imiesłów

forsaid** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Czasowniki nieregularne