Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) LEAD | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  lead


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) lead

B1 Tłumaczenie: wygrywać, przeprowadzać, prowadzić, poprowadzić, dowodzić, wskazywać, wychodzić, zaprowadzić, kierować, wieść, doprowadzać, wodzić, przywieść, dobiegać, poprzedzać, pokazywać, przodować, dobiegnąć, przewodzić, powieść, prowadzić się, wygarniać, wygarnąć

Bezokolicznik

lead

[liːd]

Imiesłów

led

[led]


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

mislead

[mɪsˈliːd]

misled

[mɪsˈled]

misled

[mɪsˈled]

beled

beled

forthled

forthled

inled

inled

offled

offled

onled

onled

outled

outled

overled

overled

underled

underled

upled

upled


Koniugacja na czasownik nieregularny [lead]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
lead 
you
lead 
he/she/it
leads 
we
lead 
you
lead 
they
lead 

Niniejszy seryjne

I
am leading 
you
are leading 
he/she/it
is leading 
we
are leading 
you
are leading 
they
are leading 

Czas przeszły

I
led 
you
led 
he/she/it
led 
we
led 
you
led 
they
led 

Dotychczasowe seryjne

I
was leading 
you
were leading 
he/she/it
was leading 
we
were leading 
you
were leading 
they
were leading 

Present Perfect

I
have led 
you
have led 
he/she/it
has led 
we
have led 
you
have led 
they
have led 

Niniejszy seryjne

I
have been leading 
you
have been leading 
he/she/it
has been leading 
we
have been leading 
you
have been leading 
they
have been leading 

Past Perfect

I
had led 
you
had led 
he/she/it
had led 
we
had led 
you
had led 
they
had led 

Dotychczasowe seryjne

I
had been leading 
you
had been leading 
he/she/it
had been leading 
we
had been leading 
you
had been leading 
they
had been leading 

Przyszłość

I
will lead 
you
will lead 
he/she/it
will lead 
we
will lead 
you
will lead 
they
will lead 

Przyszłe ciągły

I
will be leading 
you
will be leading 
he/she/it
will be leading 
we
will be leading 
you
will be leading 
they
will be leading 

Future Perfect

I
will have led 
you
will have led 
he/she/it
will have led 
we
will have led 
you
will have led 
they
will have led 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been leading 
you
will have been leading 
he/she/it
will have been leading 
we
will have been leading 
you
will have been leading 
they
will have been leading 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [lead]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would lead 
you
would lead 
he/she/it
would lead 
we
would lead 
you
would lead 
they
would lead 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be leading 
you
would be leading 
he/she/it
would be leading 
we
would be leading 
you
would be leading 
they
would be leading 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have led 
you
would have led 
he/she/it
would have led 
we
would have led 
you
would have led 
they
would have led 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leading 
you
would have been leading 
he/she/it
would have been leading 
we
would have been leading 
you
would have been leading 
they
would have been leading 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [lead]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
lead 
you
lead 
he/she/it
lead 
we
lead 
you
lead 
they
lead 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
led 
you
led 
he/she/it
led 
we
led 
you
led 
they
led 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had led 
you
had led 
he/she/it
had led 
we
had led 
you
had led 
they
had led 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [lead]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
lead 
you
Let´s lead 
he/she/it
lead 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [lead]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
leading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
led 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [lead]

lead away

lead off

lead on

lead out

lead up toCzasowniki nieregularne