Learniv
▷ Present Perfect meet | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  meet  >  Present Perfect


Present Perfect meet




Tłumaczenie: zaspokajać, poznać, zastać, zastawać, zbierać się, odwiedzić, odwiedzać, spotkać, spotykać, zapoznać, spotkać się, spotykać się, zapoznać się, zgadzać się, napotykać, widywać, satysfakcjonować, plasować, znajdować, znaleźć
Jesteś na stronie dla czas przeszły meet


Present Perfect

I have met



I
have met 
you
have met 
he/she/it
has met 
we
have met 
you
have met 
they
have met 


Bezokolicznik

meet









Czasowniki nieregularne