Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OVERLADE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  overlade


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) overlade

Bezokolicznik

overlade

Czas przeszły

overladed

Imiesłów

overladen

overladedPochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

laded

laden
laded
Czasowniki nieregularne