Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego read | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  read  >  Imiesłów


Past participle

Imiesłów czasu przeszłego read
Tłumaczenie: przeczytać, interpretować, czytać, czytywać, studiować, odczytać, poczytać

Imiesłów

read

readen *


[red]
[riːdn]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Jesteś na stronie dla czas przeszły read

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [read]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

reading 


Bezokolicznik

read
Czasowniki nieregularne