Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) UNLAY | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  unlay


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) unlay

Bezokolicznik

unlay

Czas przeszły

unlaid

unlayed *

Imiesłów

unlaid

unlayed ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Czasowniki nieregularne