Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) BURN | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  burn


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) burn

B1 Tłumaczenie: zapalać, wypalić, palić, płonąć, pałać, palić się, spalać, oparzyć, spalać się, spalić się, nagrać

Bezokolicznik

burn

[bɜːn]

Czas przeszły

burned

burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]

Imiesłów

burned

burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

sunburn

[ˈsʌnbɜːn]

sunburned
sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]

sunburned
sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]

Koniugacja na czasownik nieregularny [burn]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
burn 
you
burn 
he/she/it
burns 
we
burn 
you
burn 
they
burn 

Niniejszy seryjne

I
am burning 
you
are burning 
he/she/it
is burning 
we
are burning 
you
are burning 
they
are burning 

Czas przeszły

I
burnt; burned 
you
burnt; burned 
he/she/it
burnt; burned 
we
burnt; burned 
you
burnt; burned 
they
burnt; burned 

Dotychczasowe seryjne

I
was burning 
you
were burning 
he/she/it
was burning 
we
were burning 
you
were burning 
they
were burning 

Present Perfect

I
have burnt; burned 
you
have burnt; burned 
he/she/it
has burnt; burned 
we
have burnt; burned 
you
have burnt; burned 
they
have burnt; burned 

Niniejszy seryjne

I
have been burning 
you
have been burning 
he/she/it
has been burning 
we
have been burning 
you
have been burning 
they
have been burning 

Past Perfect

I
had burnt; burned 
you
had burnt; burned 
he/she/it
had burnt; burned 
we
had burnt; burned 
you
had burnt; burned 
they
had burnt; burned 

Dotychczasowe seryjne

I
had been burning 
you
had been burning 
he/she/it
had been burning 
we
had been burning 
you
had been burning 
they
had been burning 

Przyszłość

I
will burn 
you
will burn 
he/she/it
will burn 
we
will burn 
you
will burn 
they
will burn 

Przyszłe ciągły

I
will be burning 
you
will be burning 
he/she/it
will be burning 
we
will be burning 
you
will be burning 
they
will be burning 

Future Perfect

I
will have burnt; burned 
you
will have burnt; burned 
he/she/it
will have burnt; burned 
we
will have burnt; burned 
you
will have burnt; burned 
they
will have burnt; burned 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been burning 
you
will have been burning 
he/she/it
will have been burning 
we
will have been burning 
you
will have been burning 
they
will have been burning 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [burn]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would burn 
you
would burn 
he/she/it
would burn 
we
would burn 
you
would burn 
they
would burn 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be burning 
you
would be burning 
he/she/it
would be burning 
we
would be burning 
you
would be burning 
they
would be burning 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have burnt; burned 
you
would have burnt; burned 
he/she/it
would have burnt; burned 
we
would have burnt; burned 
you
would have burnt; burned 
they
would have burnt; burned 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been burning 
you
would have been burning 
he/she/it
would have been burning 
we
would have been burning 
you
would have been burning 
they
would have been burning 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [burn]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
burn 
you
burn 
he/she/it
burn 
we
burn 
you
burn 
they
burn 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
burnt; burned 
you
burnt; burned 
he/she/it
burnt; burned 
we
burnt; burned 
you
burnt; burned 
they
burnt; burned 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had burnt; burned 
you
had burnt; burned 
he/she/it
had burnt; burned 
we
had burnt; burned 
you
had burnt; burned 
they
had burnt; burned 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [burn]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
burn 
you
Let´s burn 
he/she/it
burn 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [burn]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
burning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
burnt; burned 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [burn]

burn away

burn down

burn out

burn upCzasowniki nieregularne