Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) CAST | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  cast


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) cast

C2 Tłumaczenie: odrzucać, odlać, odlewać, rzucać, wyrzucać, ciskać, rzucić, odrzucić, ulać, przyznać rolę, ulewać, obsadzać, obsadzić, zarzucić, zarzucać

Bezokolicznik

cast

[kɑːst]

Czas przeszły

cast

[kɑːst]

Imiesłów

cast

[kɑːst]


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

downcast

downcast

miscast

miscast

overcast

overcast

podcast

podcast

precast

precast

recast

recast

simulcast

simulcast

typecast

typecast

undercast

undercast

upcast

upcast

webcast

webcast


Koniugacja na czasownik nieregularny [cast]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
cast 
you
cast 
he/she/it
casts 
we
cast 
you
cast 
they
cast 

Niniejszy seryjne

I
am casting 
you
are casting 
he/she/it
is casting 
we
are casting 
you
are casting 
they
are casting 

Czas przeszły

I
cast; casted 
you
cast; casted 
he/she/it
cast; casted 
we
cast; casted 
you
cast; casted 
they
cast; casted 

Dotychczasowe seryjne

I
was casting 
you
were casting 
he/she/it
was casting 
we
were casting 
you
were casting 
they
were casting 

Present Perfect

I
have cast; casted 
you
have cast; casted 
he/she/it
has cast; casted 
we
have cast; casted 
you
have cast; casted 
they
have cast; casted 

Niniejszy seryjne

I
have been casting 
you
have been casting 
he/she/it
has been casting 
we
have been casting 
you
have been casting 
they
have been casting 

Past Perfect

I
had cast; casted 
you
had cast; casted 
he/she/it
had cast; casted 
we
had cast; casted 
you
had cast; casted 
they
had cast; casted 

Dotychczasowe seryjne

I
had been casting 
you
had been casting 
he/she/it
had been casting 
we
had been casting 
you
had been casting 
they
had been casting 

Przyszłość

I
will cast 
you
will cast 
he/she/it
will cast 
we
will cast 
you
will cast 
they
will cast 

Przyszłe ciągły

I
will be casting 
you
will be casting 
he/she/it
will be casting 
we
will be casting 
you
will be casting 
they
will be casting 

Future Perfect

I
will have cast; casted 
you
will have cast; casted 
he/she/it
will have cast; casted 
we
will have cast; casted 
you
will have cast; casted 
they
will have cast; casted 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been casting 
you
will have been casting 
he/she/it
will have been casting 
we
will have been casting 
you
will have been casting 
they
will have been casting 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [cast]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would cast 
you
would cast 
he/she/it
would cast 
we
would cast 
you
would cast 
they
would cast 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be casting 
you
would be casting 
he/she/it
would be casting 
we
would be casting 
you
would be casting 
they
would be casting 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have cast; casted 
you
would have cast; casted 
he/she/it
would have cast; casted 
we
would have cast; casted 
you
would have cast; casted 
they
would have cast; casted 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been casting 
you
would have been casting 
he/she/it
would have been casting 
we
would have been casting 
you
would have been casting 
they
would have been casting 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [cast]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
cast 
you
cast 
he/she/it
cast 
we
cast 
you
cast 
they
cast 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
cast; casted 
you
cast; casted 
he/she/it
cast; casted 
we
cast; casted 
you
cast; casted 
they
cast; casted 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had cast; casted 
you
had cast; casted 
he/she/it
had cast; casted 
we
had cast; casted 
you
had cast; casted 
they
had cast; casted 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [cast]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
cast 
you
Let´s cast 
he/she/it
cast 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [cast]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
casting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
cast; casted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [cast]

cast about for

cast around for

cast away

cast back

cast down

cast off

cast out

cast upCzasowniki nieregularne