Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORLAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forlay


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forlay **

Bezokolicznik

forlay **

Czas przeszły

forlaid

forlayed *

Imiesłów

forlaid

forlayed ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Czasowniki nieregularne