Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORSHAPE * * | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forshape


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forshape * *

Bezokolicznik

forshape * *

Czas przeszły

forshaped

forshope *

Imiesłów

forshaped

forshapen ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

shaped
shope

shaped
shapen
Czasowniki nieregularne