Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) MISBEAR ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  misbear


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) misbear **

Bezokolicznik

misbear **

Czas przeszły

misbore

misbare *

Imiesłów

misborne

misborn* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

bear

[beə]

bore
bare

[bɔː]
[beə]

borne
born

[bɔːn]
[bɔː ]
Czasowniki nieregularne