Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) MISHOLD | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  mishold


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) mishold

Bezokolicznik

mishold

Czas przeszły

misheld

Imiesłów

misheld

misholden ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

hold

[həʊld]

held

[held]

held
holden

[held]
[həʊldn]
Czasowniki nieregularne