Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OVERSWING | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  overswing


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) overswing

Bezokolicznik

overswing

Czas przeszły

overswang

overswung

Imiesłów

overswung

overswungen ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

swing

[swɪŋ]

swung
swang

[swʌŋ]
[swʌŋ]

swung
swungen

[swʌŋ]
[swʌŋən]
Czasowniki nieregularne