Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) RE-LAY | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  re-lay


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) re-lay

Bezokolicznik

re-lay

Czas przeszły

re-laid

re-layed *

Imiesłów

re-laid

re-layed ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Czasowniki nieregularne