LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  reshow


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) reshow

Bezokolicznik

reshow

Czas przeszły

reshowed

reshew *

Imiesłów

reshown

reshowed

reshewed ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

show

[ʃəʊ]

showed
shew

[ʃəʊd]
[ʃjuː]

shown
showed
shewed

[ʃəʊn]
[ʃəʊd ]
[ʃjuːd]
Czasowniki nieregularne