LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bring  >  Przyszłe ciągły


DEFAULT DC

Przyszłe ciągły bring
Tłumaczenie: poruszać, przyprowadzać, przynosić, przynieść, wnieść, przywieźć, wnosić, przyprowadzić, przywozić, dowieźć, podwieźć, dowozić, podwozić, przywlec, przywlekać, dostawiać, dostawić

Przyszłe ciągły

I will be bringing


Jesteś na stronie dla czas przeszły bring

Przyszłe ciągły (Future continuous)

I
will be bringing 
you
will be bringing 
he/she/it
will be bringing 
we
will be bringing 
you
will be bringing 
they
will be bringing 


Bezokolicznik

bring

Czasowniki nieregularne