Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) FORLEND ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  forlend


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) forlend **

Bezokolicznik

forlend **

Czas przeszły

forlent

Imiesłów

forlent** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

lend

[lend]

lent

[lent]

lent

[lent]
Czasowniki nieregularne