LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  outswear


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) outswear

Bezokolicznik

outswear

Czas przeszły

outswore

Imiesłów

outsworn

   
   


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

swear

[sweə]

swore

[swɔː]

sworn

[swɔːn]
Czasowniki nieregularne