LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  swelt


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) swelt **

Bezokolicznik

swelt **

Czas przeszły

swelted

swolt *

Imiesłów

swelted

swolten ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach

Czasowniki nieregularne