Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) TELL | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  tell


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) tell

A1 Tłumaczenie: dostrzec, kazać, powierzyć, wypowiadać, wypowiedzieć, rozkazywać, komunikować, opowiadać, opowiedzieć, wyróżniać, mówić, powiedzieć, odróżniać, podpowiedzieć, podpowiadać, nagadać

Bezokolicznik

tell

[tel]

Czas przeszły

told

talled *

[told]
[təʊld]

Imiesłów

told

talled *

[told]
[təʊld]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

foretell

[fɔːˈtel]

foretold
foretelled

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]

foretold
foretelled

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]

retell

[ˌri'tel]

retold
retelled

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]

retold
retelled

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]

forthtold

forthtold

mistold

mistold

outtold
outtelled

outtold
outtelled


Koniugacja na czasownik nieregularny [tell]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
tell 
you
tell 
he/she/it
tells 
we
tell 
you
tell 
they
tell 

Niniejszy seryjne

I
am telling 
you
are telling 
he/she/it
is telling 
we
are telling 
you
are telling 
they
are telling 

Czas przeszły

I
told 
you
told 
he/she/it
told 
we
told 
you
told 
they
told 

Dotychczasowe seryjne

I
was telling 
you
were telling 
he/she/it
was telling 
we
were telling 
you
were telling 
they
were telling 

Present Perfect

I
have told 
you
have told 
he/she/it
has told 
we
have told 
you
have told 
they
have told 

Niniejszy seryjne

I
have been telling 
you
have been telling 
he/she/it
has been telling 
we
have been telling 
you
have been telling 
they
have been telling 

Past Perfect

I
had told 
you
had told 
he/she/it
had told 
we
had told 
you
had told 
they
had told 

Dotychczasowe seryjne

I
had been telling 
you
had been telling 
he/she/it
had been telling 
we
had been telling 
you
had been telling 
they
had been telling 

Przyszłość

I
will tell 
you
will tell 
he/she/it
will tell 
we
will tell 
you
will tell 
they
will tell 

Przyszłe ciągły

I
will be telling 
you
will be telling 
he/she/it
will be telling 
we
will be telling 
you
will be telling 
they
will be telling 

Future Perfect

I
will have told 
you
will have told 
he/she/it
will have told 
we
will have told 
you
will have told 
they
will have told 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been telling 
you
will have been telling 
he/she/it
will have been telling 
we
will have been telling 
you
will have been telling 
they
will have been telling 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [tell]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would tell 
you
would tell 
he/she/it
would tell 
we
would tell 
you
would tell 
they
would tell 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be telling 
you
would be telling 
he/she/it
would be telling 
we
would be telling 
you
would be telling 
they
would be telling 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have told 
you
would have told 
he/she/it
would have told 
we
would have told 
you
would have told 
they
would have told 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been telling 
you
would have been telling 
he/she/it
would have been telling 
we
would have been telling 
you
would have been telling 
they
would have been telling 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [tell]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
tell 
you
tell 
he/she/it
tell 
we
tell 
you
tell 
they
tell 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
told 
you
told 
he/she/it
told 
we
told 
you
told 
they
told 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had told 
you
had told 
he/she/it
had told 
we
had told 
you
had told 
they
had told 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [tell]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
tell 
you
Let´s tell 
he/she/it
tell 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [tell]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
telling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
told 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [tell]

tell off

tell onCzasowniki nieregularne