LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  come  >  Past


DEFAULT DC

Past come
Tłumaczenie: nastać, przybywać, przyjeżdżać, wjechać, wjeżdżać, napływać, napłynąć, dojść, podjechać, przychodzić, pochodzić, przyjść, dopłynąć, dopływać, dobiegać, przechodzić, wynosić, nadjechać, nadjeżdżać, przybyć, dobiegnąć, pójść, zdarzać się, nachodzić, mieć or

Past Perfect

I had come


Jesteś na stronie dla czas przeszły come

Past Perfect (Past perfect)

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 


Bezokolicznik

come

Czasowniki nieregularne