Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) COME | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  come


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) come

A1 Tłumaczenie: nastać, przybywać, przyjeżdżać, wjechać, wjeżdżać, napływać, napłynąć, dojść, podjechać, przychodzić, pochodzić, przyjść, dopłynąć, dopływać, dobiegać, przechodzić, wynosić, nadjechać, nadjeżdżać, przybyć, dobiegnąć, pójść, zdarzać się, nachodzić, mieć or

Bezokolicznik

come

[kʌm]

Czas przeszły

came

[keɪm]

Imiesłów

come

comen *

[kʌm]
[kʌmn]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

overcome

[ˌəʊvəˈkʌm]

overcame

[ˌəʊvəˈkeɪm]

overcome
overcomen

[ˌəʊvəˈkʌm]
[ˌəʊvəˈkʌmn]

forthcame

forthcome


Koniugacja na czasownik nieregularny [come]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
come 
you
come 
he/she/it
comes 
we
come 
you
come 
they
come 

Niniejszy seryjne

I
am coming 
you
are coming 
he/she/it
is coming 
we
are coming 
you
are coming 
they
are coming 

Czas przeszły

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Dotychczasowe seryjne

I
was coming 
you
were coming 
he/she/it
was coming 
we
were coming 
you
were coming 
they
were coming 

Present Perfect

I
have come 
you
have come 
he/she/it
has come 
we
have come 
you
have come 
they
have come 

Niniejszy seryjne

I
have been coming 
you
have been coming 
he/she/it
has been coming 
we
have been coming 
you
have been coming 
they
have been coming 

Past Perfect

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Dotychczasowe seryjne

I
had been coming 
you
had been coming 
he/she/it
had been coming 
we
had been coming 
you
had been coming 
they
had been coming 

Przyszłość

I
will come 
you
will come 
he/she/it
will come 
we
will come 
you
will come 
they
will come 

Przyszłe ciągły

I
will be coming 
you
will be coming 
he/she/it
will be coming 
we
will be coming 
you
will be coming 
they
will be coming 

Future Perfect

I
will have come 
you
will have come 
he/she/it
will have come 
we
will have come 
you
will have come 
they
will have come 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been coming 
you
will have been coming 
he/she/it
will have been coming 
we
will have been coming 
you
will have been coming 
they
will have been coming 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [come]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would come 
you
would come 
he/she/it
would come 
we
would come 
you
would come 
they
would come 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be coming 
you
would be coming 
he/she/it
would be coming 
we
would be coming 
you
would be coming 
they
would be coming 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have come 
you
would have come 
he/she/it
would have come 
we
would have come 
you
would have come 
they
would have come 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been coming 
you
would have been coming 
he/she/it
would have been coming 
we
would have been coming 
you
would have been coming 
they
would have been coming 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [come]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
come 
you
come 
he/she/it
come 
we
come 
you
come 
they
come 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [come]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
come 
you
Let´s come 
he/she/it
come 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [come]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
coming 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
come 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [come]

come about

come across

come after

come along

come apart

come at

come away

come back at

come back

come before

come between

come by

come close to

come down

come down on

come down with

come down to

come for

come forward

come from

come in

come into

come of

come off

come on

come out

come out with

come over

come round

come through

come to

come together

come under

come up

come up against

come up to

come up with

come uponCzasowniki nieregularne