Learniv
▷ Past Simple bend | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bend  >  Czas przeszły


Past Simple bend
Tłumaczenie: wyginać, krzywić, wykrzywić, naginać, nagiąć, pochylić, chylić, schylać się, nachylić się, schylić się, chylić się, kłaniać się, uginać się, ugiąć się, giąć, zakrzywić, nachylać się, zakrzywiać, załamać, załamywać, załamywać się, załamać się, przegiąć, pr
Jesteś na stronie dla czas przeszły bend


Czas przeszły

bent

bended *


[bent]
[bendid]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach

I
bent 
you
bent 
he/she/it
bent 
we
bent 
you
bent 
they
bent 


Bezokolicznik

bend

Czasowniki nieregularne