Learniv
▷ Past Perfect bend | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bend  >  Past Perfect


Past Perfect bend
Tłumaczenie: wyginać, krzywić, wykrzywić, naginać, nagiąć, pochylić, chylić, schylać się, nachylić się, schylić się, chylić się, kłaniać się, uginać się, ugiąć się, giąć, zakrzywić, nachylać się, zakrzywiać, załamać, załamywać, załamywać się, załamać się, przegiąć, pr
Jesteś na stronie dla czas przeszły bend


Past Perfect

I had bent; bendedI
had bent; bended 
you
had bent; bended 
he/she/it
had bent; bended 
we
had bent; bended 
you
had bent; bended 
they
had bent; bended 


Bezokolicznik

bend

Czasowniki nieregularne