Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) BEND | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bend


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) bend

B2 Tłumaczenie: wyginać, krzywić, wykrzywić, naginać, nagiąć, pochylić, chylić, schylać się, nachylić się, schylić się, chylić się, kłaniać się, uginać się, ugiąć się, giąć, zakrzywić, nachylać się, zakrzywiać, załamać, załamywać, załamywać się, załamać się, przegiąć, pr

Bezokolicznik

bend

[bend]

Czas przeszły

bent

bended *

[bent]
[bendid]

Imiesłów

bent

bended *

[bend]
[bendid]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

overbent
overbended

overbent
overbended

unbent
unbended

unbent
unbended


Koniugacja na czasownik nieregularny [bend]

koniugacja jest tworzeniem pochodnych form czasownika z jego głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z regułami gramatyki). Na przykład czasownik „pęknięcie” może być skoniugowany w celu utworzenia słów pęknięcie, pęknięcia, pęknięcia, złamania i łamania.


Koniugacja terminowa jest stosowana tylko do przegięcia czasowników, a nie innych części mowy (fleksja rzeczowników i przymiotników jest znana jako deklinacja). Często ogranicza się również do oznaczania tworzenia skończonych form czasownika-można je nazywać formami sprzężonymi, w przeciwieństwie do form niefinaryzujących, takich jak bezokolicznik lub gerund, które zwykle nie są oznaczone przez większość z większości z Kategorie gramatyczne.


koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasa czasownika). Czasownik, który nie podąża za wszystkimi standardowymi wzorcami koniugacyjnymi języka, jest uważany za   ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
bend 
you
bend 
he/she/it
bends 
we
bend 
you
bend 
they
bend 

Niniejszy seryjne

I
am bending 
you
are bending 
he/she/it
is bending 
we
are bending 
you
are bending 
they
are bending 

Czas przeszły

I
bent 
you
bent 
he/she/it
bent 
we
bent 
you
bent 
they
bent 

Dotychczasowe seryjne

I
was bending 
you
were bending 
he/she/it
was bending 
we
were bending 
you
were bending 
they
were bending 

Present Perfect

I
have bent; bended 
you
have bent; bended 
he/she/it
has bent; bended 
we
have bent; bended 
you
have bent; bended 
they
have bent; bended 

Niniejszy seryjne

I
have been bending 
you
have been bending 
he/she/it
has been bending 
we
have been bending 
you
have been bending 
they
have been bending 

Past Perfect

I
had bent; bended 
you
had bent; bended 
he/she/it
had bent; bended 
we
had bent; bended 
you
had bent; bended 
they
had bent; bended 

Dotychczasowe seryjne

I
had been bending 
you
had been bending 
he/she/it
had been bending 
we
had been bending 
you
had been bending 
they
had been bending 

Przyszłość

I
will bend 
you
will bend 
he/she/it
will bend 
we
will bend 
you
will bend 
they
will bend 

Przyszłe ciągły

I
will be bending 
you
will be bending 
he/she/it
will be bending 
we
will be bending 
you
will be bending 
they
will be bending 

Future Perfect

I
will have bent; bended 
you
will have bent; bended 
he/she/it
will have bent; bended 
we
will have bent; bended 
you
will have bent; bended 
they
will have bent; bended 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been bending 
you
will have been bending 
he/she/it
will have been bending 
we
will have been bending 
you
will have been bending 
they
will have been bending 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [bend]

Przyczynowość (zwana także przyczyną lub przyczyną i efektem) jest wpływem, na które jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) Przyczynia się do produkcji innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt częściowo zależy od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, o których mówi się, że są dla niego czynniki przyczynowe i wszystkie leżą w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub przyczynowego czynnika wielu innych efektów, które wszystkie leżą w jego przyszłości.


Warunkowy nastrój (skrócone Cond) jest gramatycznym nastrój stosowany w zdaniach warunkowych w celu wyrażenia propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, prawdopodobnie alarmowego.

angielski nie ma refleksyjnego (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem tak wielu czasowników modalnych, może, powinien i mógłby w niektórych kontekstach być uważane za warunkowe formy puszki, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, będzie i będzie odpowiednio. To, co nazywa się angielskim nastrojem warunkowym (lub po prostu warunkowym), powstaje peryfrastycznie za pomocą czasownika modalnego, w połączeniu z gołym bezokolicznikiem następującego czasownika. (Czasami powinien być stosowany zamiast tego z podmiotem pierwszej osoby - patrz i będzie.

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would bend 
you
would bend 
he/she/it
would bend 
we
would bend 
you
would bend 
they
would bend 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be bending 
you
would be bending 
he/she/it
would be bending 
we
would be bending 
you
would be bending 
they
would be bending 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have bent; bended 
you
would have bent; bended 
he/she/it
would have bent; bended 
we
would have bent; bended 
you
would have bent; bended 
they
would have bent; bended 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bending 
you
would have been bending 
he/she/it
would have been bending 
we
would have been bending 
you
would have been bending 
they
would have been bending 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [bend]

Subjunctive to nastrój gramatyczny, cecha wypowiedzi, która wskazuje na stosunek mówcy do niego. Symnukcyjne formy czasowników są zwykle wykorzystywane do wyrażania różnych stanów nierzeczywistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, osąd, opinia, obowiązek lub działanie, które jeszcze nie miało miejsca; Dokładne sytuacje, w których są one używane, różnią się w zależności od języka. Łącznik jest jednym z nastrojów Irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrastowe z orientacyjnym nastrój, który jest używany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest faktem.


Symnuktywa występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych klauzulach, szczególnie, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w podporządkowanych klauzulach To jest. Przykłady trybu łączącego w języku angielskim znajdują się w zdaniach „Sugeruję, abyś był ostrożny” i „ważne jest, aby pozostała po twojej stronie.”


nastrój trybu łagodnego w języku angielskim jest A Typ klauzuli używany w niektórych kontekstach, które opisują możliwości nieczynne, np. „Bardzo ważne jest, abyś tu był” i „ważne jest, aby przybył wcześnie”. W języku angielskim łącznik jest raczej składniowy, a nie fleksyjny, ponieważ nie ma specyficznej formy czasownika. Raczej klauzule łączące rekrutują nagą formę czasownika, która jest również używana w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
bend 
you
bend 
he/she/it
bend 
we
bend 
you
bend 
they
bend 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
bent 
you
bent 
he/she/it
bent 
we
bent 
you
bent 
they
bent 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had bent; bended 
you
had bent; bended 
he/she/it
had bent; bended 
we
had bent; bended 
you
had bent; bended 
they
had bent; bended 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [bend]

Imperatywnym nastrojem jest gramatycznym nastrojem, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w nastroju imperatywnym jest angielskie zdanie „Go”. Takie imperatywy oznaczają temat drugiej osoby (ty), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszoosobowe i trzeciej osoby, ze znaczeniem „Let's (zrób coś)” lub „pozwól im (zrobić coś)” (formy mogą alternatywnie nazywane kohortażem i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
bend 
you
Let´s bend 
he/she/it
bend 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [bend]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
bending 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
bent; bended 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [bend]

bend back

bend down

bend overCzasowniki nieregularne