Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - BACKEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): backen


Tłumaczenie: piec

Czas teraźniejszy prosty

er bäckt

Czas przeszły prosty

er backte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gebackenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [backen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
backe 
du
bäckst; backst 
er/sie/es
bäckt; backt 
wir
backen 
ihr
backt 
sie/Sie
backen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
buk; backte 
du
bukst; backtest 
er/sie/es
buk; backte 
wir
buken; backten 
ihr
bukt; backtet 
sie/Sie
buken; backten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gebacken 
du
hast gebacken 
er/sie/es
hat gebacken 
wir
haben gebacken 
ihr
habt gebacken 
sie/Sie
haben gebacken 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gebacken 
du
hattest gebacken 
er/sie/es
hatte gebacken 
wir
hatten gebacken 
ihr
hattet gebacken 
sie/Sie
hatten gebacken 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde backen 
du
wirst backen 
er/sie/es
wird backen 
wir
werden backen 
ihr
werdet backen 
sie/Sie
werden backen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gebacken haben 
du
wirst gebacken haben 
er/sie/es
wird gebacken haben 
wir
werden gebacken haben 
ihr
werdet gebacken haben 
sie/Sie
werden gebacken haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [backen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
backe 
du
backest 
er/sie/es
backe 
wir
backen 
ihr
backet 
sie/Sie
backen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gebacken 
du
habest gebacken 
er/sie/es
habe gebacken 
wir
haben gebacken 
ihr
habet gebacken 
sie/Sie
haben gebacken 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde backen 
du
werdest backen 
er/sie/es
werde backen 
wir
werden backen 
ihr
werdet backen 
sie/Sie
werden backen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gebacken haben 
du
werdest gebacken haben 
er/sie/es
werde gebacken haben 
wir
werden gebacken haben 
ihr
werdet gebacken haben 
sie/Sie
werden gebacken haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
büke; backte 
du
bükest; bükst ; backtest 
er/sie/es
büke; backte 
wir
büken; backten 
ihr
büket; bükt; backtet 
sie/Sie
büken; backten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gebacken 
du
hättest gebacken 
er/sie/es
hätte gebacken 
wir
hätten gebacken 
ihr
hättet gebacken 
sie/Sie
hätten gebacken 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde backen 
du
würdest backen 
er/sie/es
würde backen 
wir
würden backen 
ihr
würdet backen 
sie/Sie
würden backen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gebacken haben 
du
würdest gebacken haben 
er/sie/es
würde gebacken haben 
wir
würden gebacken haben 
ihr
würdet gebacken haben 
sie/Sie
würden gebacken haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [backen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
backe; back 
ihr
backt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [backen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
backend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gebacken 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne