Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - SOLLEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): sollen


Tłumaczenie: mieć (cło)

Czas teraźniejszy prosty

er soll

Czas przeszły prosty

er sollte

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gesolltOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [sollen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
soll 
du
sollst 
er/sie/es
soll 
wir
sollen 
ihr
sollt 
sie/Sie
sollen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
sollte 
du
solltest 
er/sie/es
sollte 
wir
sollten 
ihr
solltet 
sie/Sie
sollten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gesollt 
du
hast gesollt 
er/sie/es
hat gesollt 
wir
haben gesollt 
ihr
habt gesollt 
sie/Sie
haben gesollt 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gesollt 
du
hattest gesollt 
er/sie/es
hatte gesollt 
wir
hatten gesollt 
ihr
hattet gesollt 
sie/Sie
hatten gesollt 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde sollen 
du
wirst sollen 
er/sie/es
wird sollen 
wir
werden sollen 
ihr
werdet sollen 
sie/Sie
werden sollen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gesollt haben 
du
wirst gesollt haben 
er/sie/es
wird gesollt haben 
wir
werden gesollt haben 
ihr
werdet gesollt haben 
sie/Sie
werden gesollt haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [sollen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
solle 
du
sollest 
er/sie/es
solle 
wir
sollen 
ihr
sollet 
sie/Sie
sollen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gesollt 
du
habest gesollt 
er/sie/es
habe gesollt 
wir
haben gesollt 
ihr
habet gesollt 
sie/Sie
haben gesollt 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde sollen 
du
werdest sollen 
er/sie/es
werde sollen 
wir
werden sollen 
ihr
werdet sollen 
sie/Sie
werden sollen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gesollt haben 
du
werdest gesollt haben 
er/sie/es
werde gesollt haben 
wir
werden gesollt haben 
ihr
werdet gesollt haben 
sie/Sie
werden gesollt haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
sollte 
du
solltest 
er/sie/es
sollte 
wir
sollten 
ihr
solltet 
sie/Sie
sollten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gesollt 
du
hättest gesollt 
er/sie/es
hätte gesollt 
wir
hätten gesollt 
ihr
hättet gesollt 
sie/Sie
hätten gesollt 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde sollen 
du
würdest sollen 
er/sie/es
würde sollen 
wir
würden sollen 
ihr
würdet sollen 
sie/Sie
würden sollen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gesollt haben 
du
würdest gesollt haben 
er/sie/es
würde gesollt haben 
wir
würden gesollt haben 
ihr
würdet gesollt haben 
sie/Sie
würden gesollt haben 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [sollen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
sollend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gesollt 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne