Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - FAHREN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): fahren


Tłumaczenie: przejdź

Czas teraźniejszy prosty

er fährt

Czas przeszły prosty

er fuhr

Czas teraźniejszy dokonany

er ist gefahrenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [fahren]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
fahre 
du
fährst 
er/sie/es
fährt 
wir
fahren 
ihr
fahrt 
sie/Sie
fahren 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
fuhr 
du
fuhrst 
er/sie/es
fuhr 
wir
fuhren 
ihr
fuhrt 
sie/Sie
fuhren 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
bin gefahren 
du
bist gefahren 
er/sie/es
ist gefahren 
wir
sind gefahren 
ihr
seid gefahren 
sie/Sie
sind gefahren 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
war gefahren 
du
warst gefahren 
er/sie/es
war gefahren 
wir
waren gefahren 
ihr
wart gefahren 
sie/Sie
waren gefahren 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde fahren 
du
wirst fahren 
er/sie/es
wird fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gefahren sein 
du
wirst gefahren sein 
er/sie/es
wird gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [fahren]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
fahre 
du
fahrest 
er/sie/es
fahre 
wir
fahren 
ihr
fahret 
sie/Sie
fahren 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
sei gefahren 
du
seiest gefahren; seist gefahren 
er/sie/es
sei gefahren 
wir
seien gefahren 
ihr
seiet gefahren 
sie/Sie
seien gefahren 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fahren 
du
werdest fahren 
er/sie/es
werde fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gefahren sein 
du
werdest gefahren sein 
er/sie/es
werde gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
führe 
du
führest; führst 
er/sie/es
führe 
wir
führen 
ihr
führet; führt 
sie/Sie
führen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gefahren 
du
wärest gefahren 
er/sie/es
wäre gefahren 
wir
wären gefahren 
ihr
wäret gefahren 
sie/Sie
wären gefahren 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fahren 
du
würdest fahren 
er/sie/es
würde fahren 
wir
würden fahren 
ihr
würdet fahren 
sie/Sie
würden fahren 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefahren sein 
du
würdest gefahren sein 
er/sie/es
würde gefahren sein 
wir
würden gefahren sein 
ihr
würdet gefahren sein 
sie/Sie
würden gefahren sein 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [fahren]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
fahre; fahr 
ihr
fahrt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [fahren]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
fahrend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gefahren 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne