Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - FALLEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): fallen


Tłumaczenie: spadać

Czas teraźniejszy prosty

er fällt

Czas przeszły prosty

er fiel

Czas teraźniejszy dokonany

er ist gefallenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [fallen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
falle 
du
fällst 
er/sie/es
fällt 
wir
fallen 
ihr
fallt 
sie/Sie
fallen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
fiel 
du
fielst 
er/sie/es
fiel 
wir
fielen 
ihr
fielt 
sie/Sie
fielen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
bin gefallen 
du
bist gefallen 
er/sie/es
ist gefallen 
wir
sind gefallen 
ihr
seid gefallen 
sie/Sie
sind gefallen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
war gefallen 
du
warst gefallen 
er/sie/es
war gefallen 
wir
waren gefallen 
ihr
wart gefallen 
sie/Sie
waren gefallen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde fallen 
du
wirst fallen 
er/sie/es
wird fallen 
wir
werden fallen 
ihr
werdet fallen 
sie/Sie
werden fallen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gefallen sein 
du
wirst gefallen sein 
er/sie/es
wird gefallen sein 
wir
werden gefallen sein 
ihr
werdet gefallen sein 
sie/Sie
werden gefallen sein 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [fallen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
falle 
du
fallest 
er/sie/es
falle 
wir
fallen 
ihr
fallet 
sie/Sie
fallen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
sei gefallen 
du
seiest gefallen; seist gefallen 
er/sie/es
sei gefallen 
wir
seien gefallen 
ihr
seiet gefallen 
sie/Sie
seien gefallen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fallen 
du
werdest fallen 
er/sie/es
werde fallen 
wir
werden fallen 
ihr
werdet fallen 
sie/Sie
werden fallen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gefallen sein 
du
werdest gefallen sein 
er/sie/es
werde gefallen sein 
wir
werden gefallen sein 
ihr
werdet gefallen sein 
sie/Sie
werden gefallen sein 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
fiele 
du
fielest 
er/sie/es
fiele 
wir
fielen 
ihr
fielet 
sie/Sie
fielen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gefallen 
du
wärest gefallen 
er/sie/es
wäre gefallen 
wir
wären gefallen 
ihr
wäret gefallen 
sie/Sie
wären gefallen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fallen 
du
würdest fallen 
er/sie/es
würde fallen 
wir
würden fallen 
ihr
würdet fallen 
sie/Sie
würden fallen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefallen sein 
du
würdest gefallen sein 
er/sie/es
würde gefallen sein 
wir
würden gefallen sein 
ihr
würdet gefallen sein 
sie/Sie
würden gefallen sein 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [fallen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
falle; fall 
ihr
fallt 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [fallen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
fallend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gefallen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne