Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ESSEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): essen


Tłumaczenie: jeść

Czas teraźniejszy prosty

er isst

Czas przeszły prosty

er aß

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gegessenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [essen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
esse 
du
isst 
er/sie/es
isst 
wir
essen 
ihr
esst 
sie/Sie
essen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
aß 
du
aßest; aßt 
er/sie/es
aß 
wir
aßen 
ihr
aßt 
sie/Sie
aßen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gegessen 
du
hast gegessen 
er/sie/es
hat gegessen 
wir
haben gegessen 
ihr
habt gegessen 
sie/Sie
haben gegessen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gegessen 
du
hattest gegessen 
er/sie/es
hatte gegessen 
wir
hatten gegessen 
ihr
hattet gegessen 
sie/Sie
hatten gegessen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde essen 
du
wirst essen 
er/sie/es
wird essen 
wir
werden essen 
ihr
werdet essen 
sie/Sie
werden essen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gegessen haben 
du
wirst gegessen haben 
er/sie/es
wird gegessen haben 
wir
werden gegessen haben 
ihr
werdet gegessen haben 
sie/Sie
werden gegessen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [essen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
esse 
du
essest 
er/sie/es
esse 
wir
essen 
ihr
esset 
sie/Sie
essen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gegessen 
du
habest gegessen 
er/sie/es
habe gegessen 
wir
haben gegessen 
ihr
habet gegessen 
sie/Sie
haben gegessen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde essen 
du
werdest essen 
er/sie/es
werde essen 
wir
werden essen 
ihr
werdet essen 
sie/Sie
werden essen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gegessen haben 
du
werdest gegessen haben 
er/sie/es
werde gegessen haben 
wir
werden gegessen haben 
ihr
werdet gegessen haben 
sie/Sie
werden gegessen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
äße 
du
äßest 
er/sie/es
äße 
wir
äßen 
ihr
äßet 
sie/Sie
äßen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegessen 
du
hättest gegessen 
er/sie/es
hätte gegessen 
wir
hätten gegessen 
ihr
hättet gegessen 
sie/Sie
hätten gegessen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde essen 
du
würdest essen 
er/sie/es
würde essen 
wir
würden essen 
ihr
würdet essen 
sie/Sie
würden essen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegessen haben 
du
würdest gegessen haben 
er/sie/es
würde gegessen haben 
wir
würden gegessen haben 
ihr
würdet gegessen haben 
sie/Sie
würden gegessen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [essen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
iss 
ihr
esst 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [essen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
essend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gegessen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne