Odmiana (czas przeszły i 3 forma): müssen


Tłumaczenie: trzeba

Czas teraźniejszy prosty

er muss

Czas przeszły prosty

er musste

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gemusstOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [müssen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
muss 
du
musst 
er/sie/es
muss 
wir
müssen 
ihr
müsst 
sie/Sie
müssen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
musste 
du
musstest 
er/sie/es
musste 
wir
mussten 
ihr
musstet 
sie/Sie
mussten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gemusst 
du
hast gemusst 
er/sie/es
hat gemusst 
wir
haben gemusst 
ihr
habt gemusst 
sie/Sie
haben gemusst 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gemusst 
du
hattest gemusst 
er/sie/es
hatte gemusst 
wir
hatten gemusst 
ihr
hattet gemusst 
sie/Sie
hatten gemusst 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde müssen 
du
wirst müssen 
er/sie/es
wird müssen 
wir
werden müssen 
ihr
werdet müssen 
sie/Sie
werden müssen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gemusst haben 
du
wirst gemusst haben 
er/sie/es
wird gemusst haben 
wir
werden gemusst haben 
ihr
werdet gemusst haben 
sie/Sie
werden gemusst haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [müssen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
müsse 
du
müssest 
er/sie/es
müsse 
wir
müssen 
ihr
müsset 
sie/Sie
müssen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gemusst 
du
habest gemusst 
er/sie/es
habe gemusst 
wir
haben gemusst 
ihr
habet gemusst 
sie/Sie
haben gemusst 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde müssen 
du
werdest müssen 
er/sie/es
werde müssen 
wir
werden müssen 
ihr
werdet müssen 
sie/Sie
werden müssen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gemusst haben 
du
werdest gemusst haben 
er/sie/es
werde gemusst haben 
wir
werden gemusst haben 
ihr
werdet gemusst haben 
sie/Sie
werden gemusst haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
müsste 
du
müsstest 
er/sie/es
müsste 
wir
müssten 
ihr
müsstet 
sie/Sie
müssten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gemusst 
du
hättest gemusst 
er/sie/es
hätte gemusst 
wir
hätten gemusst 
ihr
hättet gemusst 
sie/Sie
hätten gemusst 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde müssen 
du
würdest müssen 
er/sie/es
würde müssen 
wir
würden müssen 
ihr
würdet müssen 
sie/Sie
würden müssen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gemusst haben 
du
würdest gemusst haben 
er/sie/es
würde gemusst haben 
wir
würden gemusst haben 
ihr
würdet gemusst haben 
sie/Sie
würden gemusst haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [müssen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
müsse 
ihr
müsst 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [müssen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
müssend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gemusst 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne