Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - FRIEREN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): frieren


Tłumaczenie: zamrażać

Czas teraźniejszy prosty

er friert

Czas przeszły prosty

er fror

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gefrorenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [frieren]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
friere 
du
frierst 
er/sie/es
friert 
wir
frieren 
ihr
friert 
sie/Sie
frieren 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
fror 
du
frorst 
er/sie/es
fror 
wir
froren 
ihr
frort 
sie/Sie
froren 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gefroren 
du
hast gefroren 
er/sie/es
hat gefroren 
wir
haben gefroren 
ihr
habt gefroren 
sie/Sie
haben gefroren 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gefroren 
du
hattest gefroren 
er/sie/es
hatte gefroren 
wir
hatten gefroren 
ihr
hattet gefroren 
sie/Sie
hatten gefroren 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde frieren 
du
wirst frieren 
er/sie/es
wird frieren 
wir
werden frieren 
ihr
werdet frieren 
sie/Sie
werden frieren 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gefroren haben 
du
wirst gefroren haben 
er/sie/es
wird gefroren haben 
wir
werden gefroren haben 
ihr
werdet gefroren haben 
sie/Sie
werden gefroren haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [frieren]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
friere 
du
frierest 
er/sie/es
friere 
wir
frieren 
ihr
frieret 
sie/Sie
frieren 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gefroren 
du
habest gefroren 
er/sie/es
habe gefroren 
wir
haben gefroren 
ihr
habet gefroren 
sie/Sie
haben gefroren 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde frieren 
du
werdest frieren 
er/sie/es
werde frieren 
wir
werden frieren 
ihr
werdet frieren 
sie/Sie
werden frieren 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gefroren haben 
du
werdest gefroren haben 
er/sie/es
werde gefroren haben 
wir
werden gefroren haben 
ihr
werdet gefroren haben 
sie/Sie
werden gefroren haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
fröre 
du
frörest; frörst 
er/sie/es
fröre 
wir
frören 
ihr
fröret; frört 
sie/Sie
frören 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gefroren 
du
hättest gefroren 
er/sie/es
hätte gefroren 
wir
hätten gefroren 
ihr
hättet gefroren 
sie/Sie
hätten gefroren 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde frieren 
du
würdest frieren 
er/sie/es
würde frieren 
wir
würden frieren 
ihr
würdet frieren 
sie/Sie
würden frieren 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefroren haben 
du
würdest gefroren haben 
er/sie/es
würde gefroren haben 
wir
würden gefroren haben 
ihr
würdet gefroren haben 
sie/Sie
würden gefroren haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [frieren]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
friere 
ihr
friert 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [frieren]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
frierend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gefroren 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne