Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - WINDEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): winden


Tłumaczenie: meander, skręcają

Czas teraźniejszy prosty

er windet

Czas przeszły prosty

er wand

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gewundenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [winden]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
winde 
du
windest 
er/sie/es
windet 
wir
winden 
ihr
windet 
sie/Sie
winden 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
wand 
du
wandest; wandst 
er/sie/es
wand 
wir
wanden 
ihr
wandet 
sie/Sie
wanden 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gewunden 
du
hast gewunden 
er/sie/es
hat gewunden 
wir
haben gewunden 
ihr
habt gewunden 
sie/Sie
haben gewunden 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gewunden 
du
hattest gewunden 
er/sie/es
hatte gewunden 
wir
hatten gewunden 
ihr
hattet gewunden 
sie/Sie
hatten gewunden 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde winden 
du
wirst winden 
er/sie/es
wird winden 
wir
werden winden 
ihr
werdet winden 
sie/Sie
werden winden 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gewunden haben 
du
wirst gewunden haben 
er/sie/es
wird gewunden haben 
wir
werden gewunden haben 
ihr
werdet gewunden haben 
sie/Sie
werden gewunden haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [winden]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
winde 
du
windest 
er/sie/es
winde 
wir
winden 
ihr
windet 
sie/Sie
winden 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gewunden 
du
habest gewunden 
er/sie/es
habe gewunden 
wir
haben gewunden 
ihr
habet gewunden 
sie/Sie
haben gewunden 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde winden 
du
werdest winden 
er/sie/es
werde winden 
wir
werden winden 
ihr
werdet winden 
sie/Sie
werden winden 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gewunden haben 
du
werdest gewunden haben 
er/sie/es
werde gewunden haben 
wir
werden gewunden haben 
ihr
werdet gewunden haben 
sie/Sie
werden gewunden haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wände 
du
wändest 
er/sie/es
wände 
wir
wänden 
ihr
wändet 
sie/Sie
wänden 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewunden 
du
hättest gewunden 
er/sie/es
hätte gewunden 
wir
hätten gewunden 
ihr
hättet gewunden 
sie/Sie
hätten gewunden 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde winden 
du
würdest winden 
er/sie/es
würde winden 
wir
würden winden 
ihr
würdet winden 
sie/Sie
würden winden 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewunden haben 
du
würdest gewunden haben 
er/sie/es
würde gewunden haben 
wir
würden gewunden haben 
ihr
würdet gewunden haben 
sie/Sie
würden gewunden haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [winden]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
winde; wind 
ihr
windet 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [winden]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
windend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gewunden 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne