Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - ZIEHEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): ziehen


Tłumaczenie: pociągnięcie

Czas teraźniejszy prosty

er zieht

Czas przeszły prosty

er zog

Czas teraźniejszy dokonany

er hat gezogenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [ziehen]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
ziehe 
du
ziehst 
er/sie/es
zieht 
wir
ziehen 
ihr
zieht 
sie/Sie
ziehen 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
zog 
du
zogst 
er/sie/es
zog 
wir
zogen 
ihr
zogt 
sie/Sie
zogen 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
habe gezogen 
du
hast gezogen 
er/sie/es
hat gezogen 
wir
haben gezogen 
ihr
habt gezogen 
sie/Sie
haben gezogen 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
hatte gezogen 
du
hattest gezogen 
er/sie/es
hatte gezogen 
wir
hatten gezogen 
ihr
hattet gezogen 
sie/Sie
hatten gezogen 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde ziehen 
du
wirst ziehen 
er/sie/es
wird ziehen 
wir
werden ziehen 
ihr
werdet ziehen 
sie/Sie
werden ziehen 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde gezogen haben 
du
wirst gezogen haben 
er/sie/es
wird gezogen haben 
wir
werden gezogen haben 
ihr
werdet gezogen haben 
sie/Sie
werden gezogen haben 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [ziehen]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
ziehe 
du
ziehest 
er/sie/es
ziehe 
wir
ziehen 
ihr
ziehet 
sie/Sie
ziehen 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
habe gezogen 
du
habest gezogen 
er/sie/es
habe gezogen 
wir
haben gezogen 
ihr
habet gezogen 
sie/Sie
haben gezogen 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde ziehen 
du
werdest ziehen 
er/sie/es
werde ziehen 
wir
werden ziehen 
ihr
werdet ziehen 
sie/Sie
werden ziehen 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde gezogen haben 
du
werdest gezogen haben 
er/sie/es
werde gezogen haben 
wir
werden gezogen haben 
ihr
werdet gezogen haben 
sie/Sie
werden gezogen haben 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
zöge 
du
zögest; zögst 
er/sie/es
zöge 
wir
zögen 
ihr
zöget; zögt 
sie/Sie
zögen 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gezogen 
du
hättest gezogen 
er/sie/es
hätte gezogen 
wir
hätten gezogen 
ihr
hättet gezogen 
sie/Sie
hätten gezogen 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde ziehen 
du
würdest ziehen 
er/sie/es
würde ziehen 
wir
würden ziehen 
ihr
würdet ziehen 
sie/Sie
würden ziehen 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gezogen haben 
du
würdest gezogen haben 
er/sie/es
würde gezogen haben 
wir
würden gezogen haben 
ihr
würdet gezogen haben 
sie/Sie
würden gezogen haben 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [ziehen]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
ziehe; zieh 
ihr
zieht 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [ziehen]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
ziehend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
gezogen 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne