Learniv
Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) - BERSTEN | Learniv.com


Odmiana (czas przeszły i 3 forma): bersten


Tłumaczenie: kłapnięcie

Czas teraźniejszy prosty

er birst

Czas przeszły prosty

er barst

Czas teraźniejszy dokonany

er ist geborstenOdmiana czasownika na czasownik nieregularny [bersten]

Odmienianie czasowników to inaczej koniugacja i polega na dopasowaniu bezokolicznikowej formy danego czasownika do określonego czasu. Zmiany, zwykle dokonywane za pomocą końcówek i słów pomocniczych, wyrażają kategorie gramatyczne związane z opisywanym działaniem lub stanem, takie jak osoba, liczba, czas, aspekt i tryb. Czasowniki są podzielone na kilka klas zgodnie z ich formą koniugacji i można im przypisać wzorce, aby pomóc w tworzeniu prawidłowych form.

Istnieją proste formy czasownika (np. ich mache, ich machte) i złożone formy, w których używa się czasownika posiłkowego (np. ich habe gemacht, ich werde machen).

W języku niemieckim jest w sumie 6 czasów. Dwa z nich są proste: czas teraźniejszy prosty (Präsens) i czas przeszły prosty (Präteritum). Pozostałe cztery czasy są złożone, czyli są to takie czasy, które łączą czasownik posiłkowy i formę bezokolicznika lub imiesłowu przeszłego czasownika głównego niosącego znaczenie. Czasy złożone obejmują czas przyszły prosty (Futur I), czas teraźniejszy dokonany (Perfekt), czas przeszły dokonany (Plusquamperfekt) i czas przyszły dokonany (Futur II).

  ...   ... Więcej informacji


Czas teraźniejszy prosty – Präsens

ich
berste 
du
birst 
er/sie/es
birst 
wir
bersten 
ihr
berstet 
sie/Sie
bersten 

Czas przeszły prosty – Präteritum

ich
barst 
du
barstest 
er/sie/es
barst 
wir
barsten 
ihr
barstet 
sie/Sie
barsten 

Czas teraźniejszy dokonany – Perfekt

ich
bin geborsten 
du
bist geborsten 
er/sie/es
ist geborsten 
wir
sind geborsten 
ihr
seid geborsten 
sie/Sie
sind geborsten 

Czas przeszły dokonany – Plusquamperfekt

ich
war geborsten 
du
warst geborsten 
er/sie/es
war geborsten 
wir
waren geborsten 
ihr
wart geborsten 
sie/Sie
waren geborsten 

Czas przyszły prosty – Futur I

ich
werde bersten 
du
wirst bersten 
er/sie/es
wird bersten 
wir
werden bersten 
ihr
werdet bersten 
sie/Sie
werden bersten 

Czas przyszły dokonany – Futur II

ich
werde geborsten sein 
du
wirst geborsten sein 
er/sie/es
wird geborsten sein 
wir
werden geborsten sein 
ihr
werdet geborsten sein 
sie/Sie
werden geborsten sein 

Tryb łączący czasownika na czasownik nieregularny [bersten]

Tryb łączący (niem. konjunktiv, od późnołacińskiego modus coniunctivus, tłumaczone jako forma struktury zdania i wywodzące się od łacińskiego czasownika coniungere – łączyć).

Tryb łączący to specjalna forma czasownika, która zwykle wyraża, że działanie jest warunkowe lub hipotetyczne.

Wyraża możliwe, prawdopodobne, hipotetyczne, pożądane, przerażające lub konieczne działania (wskazując tym samym stosunek mówiącego do działania). Jest to forma używana do wyrażenia czegoś co się wyobraża, a co może się nigdy nie wydarzyć. Używa się jej, aby wypowiedź została odebrana jako subiektywna lub wyrażająca zwątpienie lub niepewność.

W języku niemieckim istnieje tryb łączący I i tryb łączący II.

Tryb łączący I obejmuje czas teraźniejszy (np. er sei, er habe) oraz przyszły prosty i dokonany.

Tryb łączący I zwykle wyraża czyjąś opinię, często mało prawdopodobną z punktu widzenia mówiącego (tryb oznajmujący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Mówi, że nikogo nie ma w domu. X tryb łączący w czasie teraźniejszym: Er sagt, dass niemand zu Hause sei – Mówi, że (podobno) nikogo nie ma w domu).

Tryb łączący II obejmuje czas przeszły prosty (er wäre, er hätte) i czas przeszły dokonany.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb łączący I: Czas teraźniejszy prosty – Konjunktiv I

ich
berste 
du
berstest 
er/sie/es
berste 
wir
bersten 
ihr
berstet 
sie/Sie
bersten 

Tryb łączący I: Czas teraźniejszy dokonany – Konjunktiv I

ich
sei geborsten 
du
seist geborsten 
er/sie/es
sei geborsten 
wir
seien geborsten 
ihr
seiet geborsten 
sie/Sie
seien geborsten 

Tryb łączący I: Czas przyszły prosty – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde bersten 
du
werdest bersten 
er/sie/es
werde bersten 
wir
werden bersten 
ihr
werdet bersten 
sie/Sie
werden bersten 

Tryb łączący I: Czas przyszły dokonany - Konjuktiv I: Futur II

ich
werde geborsten sein 
du
werdest geborsten sein 
er/sie/es
werde geborsten sein 
wir
werden geborsten sein 
ihr
werdet geborsten sein 
sie/Sie
werden geborsten sein 

Tryb łączący II: Czas przeszły prosty – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bärste 
du
bärstest 
er/sie/es
bärste 
wir
bärsten 
ihr
bärstet 
sie/Sie
bärsten 

Tryb łączący II: Czas przeszły dokonany – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geborsten 
du
wärest geborsten 
er/sie/es
wäre geborsten 
wir
wären geborsten 
ihr
wäret geborsten 
sie/Sie
wären geborsten 

Tryb łączący II: Czas przyszły prosty – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde bersten 
du
würdest bersten 
er/sie/es
würde bersten 
wir
würden bersten 
ihr
würdet bersten 
sie/Sie
würden bersten 

Tryb łączący II: Czas przyszły dokonany – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geborsten sein 
du
würdest geborsten sein 
er/sie/es
würde geborsten sein 
wir
würden geborsten sein 
ihr
würdet geborsten sein 
sie/Sie
würden geborsten sein 

Tryb rozkazujący (imperatywne) czasowniki na czasownik nieregularny [bersten]

Tryb rozkazujący (niem. imperativ, od łac. imperativus) to forma czasownika wyrażająca nakaz, prośbę lub zakaz. W wielu przypadkach użycie trybu rozkazującego może wydawać się nieuprzejme. Dlatego polecenie jest często wyrażane w bardziej uprzejmy sposób, przy użyciu innych środków gramatycznych.

  ...   ... Więcej informacji


Tryb rozkazujący – Imperativ

du
birst 
ihr
berstet 

Formy imiesłowowe (Partizip) czasownika na czasownik nieregularny [bersten]

Forma imiesłowowa (niem. partizip, od łac. participare – „brać udział”) to nieokreślona forma czasownika, której można używać na wiele sposobów:

  • tworzyć czasy złożone;
  • tworzyć stronę bierną;
  • jako przymiotnik;
  • jako alternatywa dla zdań podrzędnych (kondensatory zdań);
  • i inne.
  ...   ... Więcej informacji


Imiesłów czasu teraźniejszego – Partizip Präsens

ich
berstend 

Imiesłów czasu przeszłego – Partizip Perfekt

ich
geborsten 

Kontynuuj naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy


Niemieckie czasowniki nieregularne